Liên hệ

BẢN ĐỒ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GMEK

Địa chỉ: Nhà 23 Ngõ 230 Đường Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Email: cokhigmek@gmail.com

Số điện thoại: 0966 22 0806

Chuyên cũng cấp các dòng máy thổi khí:

  • Cung cấp máy thổi khí Robuschu, Shinmaywa, KFM, Longtech
  • Cung cấp phụ tung thay thế chính hãng cho máy thổi khí
  • Sửa chữa, bảo trì máy thổi khí

ĐIỀN NỘI DUNG